Föreningens styrelse

Carina Solmell
Sekreterare
Carina Sjögren
Kassör
Jessica Gidby
Marknadsansvarig
Ann-Charlotte Johannesson
Medlemsansvarig
Annelie Rosén
Ordförande